Talot
Mökit
Huvilat

Laadukkaasti, joustavasti, luotettavasti

Toimintatapamme

Lakkapäällä talon hankintaan ja rakentamiseen on tarjolla useampia eri vaihtoehtoja. Vaihtoehdoista ja niihin liittyvistä valinnoista osaa parhaiten kertoa talomyyjämme. Alla niistä kuitenkin yleisluonnehdinnat.

1. LP-VALMISTALO
Rakennus on joko kappaletavara- tai elementtirakenteinen ja se toteutetaan perustuksista lähtien valmiiksi saakka. Pystytyksestä ja rakentamisesta vastaavat luottokirvesmiesryhmät. Periaatteena on: "Minkä myymme, sen myös asennamme". Asiakkaan vastuulle jäävät vain tontin maatyöt ja rakennuspenkan valmistelu. Valmistalot toteutetaan olemassa olevan malliston pohjalta. Malleihin sallitaan kuitenkin myös asiakkaan toivomia muutoksia. Tästä mallistoomme.

2. LP-HIRSITALO / FINNLAMELLI
Rakennus toteutetaan lamellihirrestä. Hirsitalojen kohdalla yleiset toimintaperiaatteet ovat samat kuin valmistalojenkin suhteen. Myös hirsitalomalleihin sallitaan asiakkaan toivomia muutoksia.

Finnlamelli mallisto LakkapäältäLakkapää on Suomen pohjoisin Finnlamellin valtuuttama edustaja. Meidän kauttamme Finnlamellin koko mallisto ja muu valikoima on täysimittaisesti asiakkaan hyödynnettävissä. Rakennusten pystyttäminen ja rakentaminen tapahtuu joko Lakkapään tai Finnlamellin asennusryhmien toimesta. Mökkien ja muiden pienempien rakennusten kyseessä ollen asiakas voi halutessaan ottaa vastuulleen myös isomman osan rakentamisen eri vaiheista. Tontin valmistelu kuuluu tässäkin vaihtoehdossa aina asiakkaan vastuulle. Olemassa olevat talo- huvila- ja mökkimallit ovat varsin vapaasti muokattavissa ja usein rakennukset soveltuisivatkin lopulta yhtä hyvin myös kategoriaan LP-Räätälöidyt.

3. LP-RÄÄTÄLÖITY
Talo/talomalli toteutetaan asiakkaan omien luonnosten ja toivomusten pohjalta joko kappaletavara-, elementti-, tai hirsirakenteisena. Muutoin periaatteet pystytyksen, rakentamisen ja tonttitöiden osalta ovat samat kuin edellä.

4. LP-UUTUUSMALLIT 2019
Nämä uudet talomallit on mahdollista toteuttaa joko elementti- tai hirsirakenteisina. Kyseessä on muuttovalmismallisto ja siksi perusvalinnat mm. kalusteiden ja koninkoneiden osalta jo valmiiksi tehty. Näitä valintoja on kuitenkin mahdollista muuttaa, mikäli ne eivät miellytä tai muutoin tunnu oikeilta. Siinä tapauksessa sisustussuunnittelijamme auttavat mielellään, jotta haluttuun lopputulokseen päästään. Näissäkin talomalleissa myös tilaratkaisuihin sallitaan pienehköjä muutoksia. Tontilla uutuusmallit toteutetaan samoja käytäntöjä noudattaen kuin muutkin LP-talot.

Hyvä tietää

TOIMITUSSISÄLTÖ
Toimitussisältöjen suhteen on olemassa useita eri vaihtoehtoja ja niistä on kätevintä keskustella suoraan talomyyjämme kanssa. Hän kertoo eri vaihtoehtojen väliset erot sekä toteutuksen että hinnanmuodostuksen osalta. 

SISUSTAMINEN
Riippumatta siitä mikä edellä olevista vaihtoehdoista eniten miellyttää tai parhaiten vastaa tarpeita, on sisustamiseen ja kalusteiden sekä laitteiden valintaan niihinkin tarvittaessa saatavissa Lakkapään taholta asiantuntija-apua. Sisustussuunnittelijamme auttavat mielellään esimerkiksi rakennuksen värimaailman ja erilaisten pinnoitteiden valintaan liittyvissä kysymyksissä. Keittiö- ja kalustesuunnittelija puolestaan osaa kertoa mitä eri mahdollisuuksia esimerkiksi keittiön tai kodinhoitohuoneen varusteluun tänä päivänä on tarjolla.

OMA OSALLISTUMINEN
Lakkapää-konseptissa asiakas voi halutessaan osallistua hankkeen toteuttamiseen muutenkin kuin vain edellä mainittujen tonttitöiden osalta. Tällöin esimerkiksi "säältä suojaan" toimitussisältö on varteenotettava vaihtoehto. Rakennus pystytetään ja rakennetaan asennusryhmän toimesta ulkopuolelta valmiiksi saakka, mutta sisäpuoliset työt jäävät asiakkaan toteutettaviksi halutussa laajuudessa. Yhteydenottolomake

Julkaisujärjestelmä | Hakukoneoptimointi Netello