Hus
Stugor
Villor

kvalitativt, flexibelt, pålitligt

Handlingssätt

Vid inköp och byggandet av ditt hem finns det flera alternativ. Våra husförsäljare vet mest om de olika alternativen och val angående dem.  Här finns ändå en karakterisering av de olika alternativen.

2. LP-TIMMERHUS / FINNLAMELLI
Byggnaden byggs av lamelltimmer. Vi bygger byggnaden hela vägen från grundstommen till en färdig byggnad. Våra pålitliga timmermansgrupper har ansvaret för byggandet. Vår princip är ju: ”Vad vi säljer, det installerar vi också”. Kunden är endast ansvarig för tomtens markarbeten. Vi bygger upp huset enligt våra färdiga husmodeller. Kundens önskemål tas förstås till hänsyn.

Finnlamelli mallisto LakkapäältäLakkapää är Finlands nordligaste auktoriserade representant för Finnlamelli. Genom oss kan kunderna utnyttja hela Finnlamellis kollektion och annat utbud. Det är antingen Lakkapääs eller Finnlamellis konstruktionsgrupper som sköter om byggandet. Vid konstruktion av stugor eller mindre byggnader kan även kunden ta själv ansvar för större delen av konstruktionens olika faser. Beredningen av tomten hör ändå till kundens ansvar. Vår hus- villa- och stugmodeller är ganska fritt redigerbara.

2. LP-NYHETER 2019
LP-Nyheter är möjliga att verkliggöras antingen som element- eller timmerkonstruktion. Våra nyhetsmodeller är inflyttningsklara modeller och därför är alla grundläggande val, såsom val av möbler och hushållsapparater, gjorts färdigt. Det är ändå möjligt att göra förändringar om valen inte tillfredsställs kunden. I så fall hjälper våra inredare kunden till det önskade resultatet. Även i dessa husmodeller är det möjligt att göra små förändringar angående utrymmet. LP-nyheter verkliggörs med samma metoder som LP-timmerhus.

Bra att veta

LEVERANSINNEHÅLL
Det finns rikligt med val angående leveransinnehållet. Det är best att gå igenom dessa alternativ med våra husförsäljare. Husförsäljaren förklarar skillnaderna mellan de olika alternativen angående både förverkligandet och priset. 

INREDNING
Oavsett vilken av de ovanstående alternativen du gillar eller som bäst tillgodoser dina behov är det möjligt att få hjälp av Lakkapääs experter angående inredning eller val av möbler och maskiner.  Våra inredningsarkitekter hjälper kunden gärna vid till exempel val av byggnadens färgintrig och ytbeläggningar av olika slag. Kök- och möbeldesigner däremot kan berätta hurdana aktuella möjligheter det finns angående kökets eller hemvårdsrummets utrustning.   

KUNDENS DELTAGANDE
I Lakkapää-konceptet kan kunden välja at delta i genomförandet av projektet på flera sätt än bara med ovannämnda tomtarbeten. I det här fallet är den ”väderskyddade” leveransinnehållet ett möjligt alternativ. Då bygger konstruktionsgruppen byggnaden färdigt från utsidan och kunden sköter antingen allt eller en del av arbetet inomhus. Kontaktblankett.

Julkaisujärjestelmä | Hakukoneoptimointi Netello